I nødstilfelle


I kontortiden

I kontortiden kan du kontakte vår skadeavdeling på:

+45 97 51 33 88

Utenfor kontortiden

I nødstilfelle kan vi utenfor kontortid treffes på følgende nødnummer:

 

                

 
Du kan også melde skaden på epost til skader@pantaenius.dk