Stjålne fartøjer

Marine Claim ServiceHvis båten forsvinner – en sterk partner for Pantaenius

Hvis skaden er ekstremt stor eller hvis båten blir stjålet, er en av våre mest betydningsfulle samarbeidspartnere Marine Claims Service(MCS). MCS er et internasjonalt og selvstendig firma som har spesialisert seg i å oppspore og sikre stjålne fritidsbåter.

www.mcs-germany.com finner du det største tilgjengelige databasen over stjålne fritidsbåter. Normalt må man utlove en høy dusør for å få oppsporet og sikret et savnet fartøy. Man kan få sin stjålne båt registrert i databasen ti MCS gratis, hvoretter sjansen for å gjenfinne båten økes betraktelig.

Kontakt MCS på info@mcs-germany.com eller på telefon +49 40-374818-0.