Pantaenius Ulykkesforsikring

Pantaenius ulykkesforsikring dekker de økonomiske konsekvensene i forbindelse med en ulykke som medfører permanent invaliditet eller død.

Denne forsikringen dekker deg som eier, ditt mannskap og dine gjester ombord. Dekningen gjelder ulykker i forbindelse med bruk av din båt, samt dersom du leier en båt. Dessuten er det irrelevant om ulykken skjer til sjøs, i havnen eller feks. under reparasjon.

Pantaenius Ulykkesforsikring

Her følger en oversikt over de viktigste fordelene ved Pantaenius ulykkesforsikring:

Vannsportaktiviteter
Forsikringen dekker død og invaliditet som følge av vannsportaktiviteter, inkludert en rekke skadetilfeller som ikke er dekket av en ordinær ulykkesdekning.

Ettersøkning og redningsaksjoner
Søk, maritim redning og kostnader til ambulansetjenester er dekket opptil NOK 450.000.

Akutt legebehandling i utlandet
Kostnader for akutt legebehandling er dekket opptil NOK 410.000 innenfor Europa og opptil NOK 820.000 utenfor Europa.

Retur frakt av båten
Nødvendige transportkostnader for å returnere båten til hjemmehavn er dekket i et ulykkestilfelle opptil NOK 90.000.

Dekning for skipper, mannskap og gjester
Skipper, mannskap og gjester er forsikret ved privat bruk av fartøyet, joller og vannsportutstyr, også i regatta, opphold på land i inntil 48 timer, ved privat leie av båt inntil 2 uker, arbeid i vinteropplag, og under sjøsetting og opptak.

Har du ytterligere spørsmål til Pantaenius ulykkesforsikring så kontakt vår salgsavdeling på 22 83 41 11.