PANTAENIUS KASKOFORSIKRING

Pantaenius kaskoforsikring dekker totalskade og delskade på din fritidsbåt.

Som spesialister på båtforsikring yter vi kvalifisert rådgivning gjennom hele prosessen; ikke kun når forsikringen opprettes men under hele forløpet fra tilbud til skade. Vi er ved din side med vår ekspertise under hele skadeprosessen. Vi har et omfattende nettverk av takstmenn, reparatører og over 40 års erfaring med skadebehandling.

Pantaenius Kaskoforsikring

Her er noen viktige fordeler ved Pantaenius kaskoforsikring:

Troverdig All-round dekning mot All Risk
Det forsikrede fartøy er dekket mot All Risk i dekningsperioden. Inklusiv skader som resultat av tyveri, brann, force majeure, synking, plutselig vanninntrengning, grunnstøtning, kollisjon eller sjørøveri.

Pantaenius Kaskoforsikring Fast forsikringssum

Fast forsikringssum
Din båd er totalskadet og skal erstattes? Pantaenius har indført begrebet fast sum i bådforsikringer. Det betyder, at der hos Pantaenius aftales en fast forsikringssum, som udbetales uden fradrag for alder og ikke til dagsværdi som i mange andre bådforsikringer.

Pantaenius Kaskoforsikring Selvrisiko

Egenandel
Ved totalskade, brann, transportskade, lynnedslag eller innbrudd frafaller egenandelen. Det trekkes heller ingen egenandel dersom fortøyd fartøy eller oppankret fartøy påseiles av et annet fartøy som har skyld i kollisjonen.

Pantaenius Kaskoforsikring Nyt for gammelt

Nytt for gammelt
Din båt er skadet og behøver nye reservedeler for å bli reparert? Delskader dekkes opp til den faste forsikringssummen. Deler som er ødelagt ifm skade, erstattes av nye deler, uten fradrag for alder eller slitasje.

Pantaenius Kaskoforsikring Sejladsområde

Seilingsområde
En individuell tilpasning av seilingsområdet er som regel alltid mulig. Midlertidige og ikke planlagte overskridelser er dekket men skal meddeles Pantaenius hurtigst mulig.

Pantaenius Kaskoforsikring Omkostninger ved bjærgning

Berging og fjerning av vrak
Pantaenius dekker rimelige kostnader til berging, uansett om berging fører til ønsket resultat eller ei. Kostnadene til fjerning av vrak er dekket - også dersom disse overstiger båtens forsikringssum.

Pantaenius Kaskoforsikring Grundstødning og kollision

Grunnstøtning og sammenstøt
Skader som skyldes grunnstøtning eller sammenstøt med faste eller flytende objekter er dekket. Dette gjelder også skader på propell og ror.

Inventar og utstyr
Inventar og utstyr som er forsvarlig sikret til båten er medforsikret. Dette gjelder også dersom det oppbevares andre steder ved vinteropplag.

Pantaenius Kaskoforsikring Evakuering af båden

Evakuering af båd
Båten betraktes som sunket, hvis det på grunn av livsfare er nødvendig å forlate båten, og den ikke gjenfinnes innenfor 3 måneder.

Pantaenius Kaskoforsikring Motorklausul

Motordekning
Det er mulig å tegne utvidet forsikringsdekning på motor – opp til 5år fra kjøpsdato.

Konstruksjons- og materialfeil
Skader som følge av feilkonstruksjon, materialfeil eller slitasje ved alminnelig bruk er fullt ut dekket dersom det er en dekningsberettiget skade. Kun skader på de defekte delene er unntatt.

Pantaenius Kaskoforsikring Grundstødning

Inspeksjonskostnader
Hvis din båt går på grunn, dekker Pantaenius kostnadene til inspeksjon av skaden uten fratrekk av egenandel.

Pantaenius Kaskoforsikring Manglende sødygtighed

Manglende sjødyktighet
Vi har ingen unntak for manglende sjødyktighet. Synkning og vanninntrengning Alle skader, også skader på maskindeler er dekket.

Pantaenius Kaskoforsikring Forlis og vandindtrængning

Synkning og vandindtrængning
Alle skader, også skader på maskindele, er dækket ved synkning og vandindtrængning.

Sjøassistanse
I nødstilfelle får du dekket assistanse til nærmeste reparasjonssted, samt levering av drivstoff, olje, batterier og reservedeler. Pantaenius dekker opptil NOK 90.000,-. Dog ikke utgifter til materialer og reservedeler.

Transport og opplag
Transport av båten på tilhenger på land, samt elver og på ferjer er dekket i seilingsområdet innenfor Europa, såfremt transportmiddelet er egnet og båten er forsvarlig lastet og sikret. Vinteropplag og opptak ved verft ved reparasjoner er automatisk medforsikret.

Kappseilas
Deltar du i kappseilas og har bruk for forsikringsdekning? I Pantaenius er kappseilas en del av standarddekningen i kaskoforsikringen.

Innkvartering og hjemreise
Nødvendige utgifter til innkvartering og hjemreise for kaptein/skipsfører, mannskap og gjester er dekket med opptil NOK 45.000, såfremt fartøyet vurderes ubeboelig av en takstmann ved en skade under en turseilas.