Ansvarsforsikring fra Pantaenius

Ansvarsforsikringen dekker skader som eier, gjester eller mannskap påfører tredjepart i forbindelse med bruk av båten, inklusiv kollisjon og aktiviteter ved båten (vannsport/dykking)

Pantaenius Ansvarsforsikring

Pantaenius ansvarsforsikring dekker ikke bare skadene men bistår ogsp ved avvisning av uberettigede krav fra motpart. Forsikringen tegnes av eier og dekker han, skipper og mannskap i hele verden. Denne forsikringen dekker skade på personer, eiendom og aktiva.

Pantaenius Ansvarsforsikring Redningsaktion

Redningsaksjon
Hvis du ved et uhell, aktiverer ett av dine redningssystemer, f.eks. EPIRB, GMDSS, vil Pantaenius dekke kostnadene som er utløst av en igangsatt ettersøkning eller redningsaksjon.

Pantaenius Ansvarsforsikring Konfiskeret yacht

Beslaglagt båt
Hvis din båt blir beslaglagt som sikkerhet for erstatningskrav, dekker Pantaenius et sikkerhetsdepositum på opptil NOK 750.000,-.

Pantaenius Ansvarsforsikring Skipperansvar

Skipperansvar
Har du tegnet en ansvarsforsikring hos Pantaenius er du automatisk ansvarsforsikret som skipper på en chartret båt.

Pantaenius Ansvarsforsikring Kapsejlads

Kappseilas
Deltar du i kappseilas og har bruk for forsikringsdekning? I Pantaenius er kappseilas en del av standarddekningen i ansvarsforsikringen.

Pantaenius Ansvarsforsikring Brug af ekstraudstyr til båden

Bruk av sportsutstyr og jolle medforsikret i båten
Er jolle, vannsportsutstyr eller dykkerutstyr medforsikret? Skader som oppstår ifm bruk av nevnte utstyr er dekket.

Pantaenius Ansvarsforsikring Dækningsomfang

Dekningsomfang
Person- og tingskader er dekket.

Pantaenius Ansvarsforsikring Uberettigede krav fra modpart

Uberettigede krav fra motpart
Ansvarsforsikringen dekker avvisning av uberettigede krav.

Pantaenius Ansvarsforsikring Krav mod besætning og gæster

Krav fra mannskap og gjester
Erstatningskrav fra mannskapsmedlemmer, til eksempel mot skipper eller mellom mannskapsmedlemmer er dekket.

Pantaenius Ansvarsforsikring Miljøskader

Miljøskader
Følgeskader av eksempelvis forurensning av havvann eller grunnvann er dekket.

Pantaenius Ansvarsforsikring Worldwide forsikringsdækning

Worldwide forsikringsdekning
Pantaenius ansvarsforsikring gjelder worldwide, hvis ikke annet er spesifi sert i polisen.

Har du spørsmål til Pantaenius ansvarsforsikring, ber vi deg kontakte vår salgsavdeling på 22 83 41 11.