Stjålne både og fartøjer

Marine Claim ServiceHvis båden forsvinder – en stærk partner for Pantaenius

Hvis skaden er ekstremt stor, eller hvis båden bliver stjålet, er en af vore mest betydningsfulde samarbejdspartnere Marine Claims Service (MCS). MCS er et internationalt og selvstændigt firma, der har specialiseret sig i at opspore og sikre stjålne lystfartøjet.

www.mcs-germany.com finder du den største tilgængelige liste over stjålne både. Normalt må man tilbyde en høj dusør for at få opsporet og sikret et savnet fartøj, men på MCS kan man gratis få sin stjålne båd optaget på deres lister, hvorved chancerne for at genfinde båden øges betragteligt.

MCS har et meget finmasket kontaktnet, der hele tiden står klar til at hjælpe med eftersøgningen af stjålne både og har en af de mest omfattende databanker over både stjålne både og yachts på internettet.

På nuværende tidspunkt skal du downloade og udfylde et skema og faxe det tilbage. Men en online udgave af skemaet er undervejs, så processen bliver så nem og gnidningsfri som muligt.

Kontakt MCS på info@mcs-germany.com eller på telefon +49 40-374818-0.