Dramatisk redning i Norge

19. februar 2014

Når en besætningen evakures fra en båd i storm,  er båden normalt tabt. Men sådan gik det ikke i denne sag, hvor det lykkedes Pantaenius at bjærge båden.

I juli 2013 var ejeren af denne sejlbåd og hans ægtefælle på vej hjem fra Skotland til Norge. Efter ca. to døgns sejlads blev der meldt storm ved den del af den norske kyst  som var målet for sejladsen. Efter kontakt til den norske kystradio blev kursen ændret til en mere nordlig kurs. Men båden blev indhentet af stormen

Båden måtte efterlades

Efter 2 døgn uden søvn og sejlads i storm var besætningen tæt på kollaps og rekvirerede hjælp fra den norske redningstjeneste.  De blev forkomne men uskadte reddet i land af reningshelikopter.  Inden de forlod båden havde de overskud til at surre roret fast. Alle luger var lukkede og bådens EPIRB nødsender var aktiveret. Da de kom i land om aftenen kontaktede de telefonisk Pantaenius og kunne sende en mail  til Pantaenius med bådens position og oplysning , at EPIRB nødsenderen fortsat sendte signal ud om bådens position.

Et kapløb med tiden men Pantaenius benyttede sine kontakter

Pantaenius kontaktede  Thorvald Harberg fra Auctor Bergen, som er en erfaren surveyor. Der blev indsamlet vejrdata, lavet beregning af bølgehøjde, hvor båden sandsynligvis var og der blev taget kontakt til redningsselskaber. Vejret i området hvor båden var, var blevet roligt dagen efter evakueringen og et redningsselskab kunne påtage sig opgaven med at forsøge at finde båden og bugsere den til land. Men det var et kapløb med tiden, da der igen var varslet dårligt vejr og EPIRB senderen snart ville ophøre med at sende på grund af batterikapaciteten. Det blev ikke bedre af, at et redningsselskab, som først havde oplyst, at det kunne påtage sig opgaven, alligevel ikke kunne. Det lykkedes dog at finde et andet redningsselskab, som kunne påtage sig opgaven, men som havde længere sejldistance ud til båden.        

Båden bjærget med mindre skader

På grund af signalet fra EPIRB senderen blev båden straks fundet, da den da redningsskibet Erik Bye fra redningsselskabet i Høvik kom frem til området. Og det lykkedes, at bugsere båden ind til Kristiansund mens vejret fortsat var gunstigt. Der var kun mindre skader på båden.

Det er helt usædvanligt at det lykkes at bjærge en båd, som besætningen har måttet forlade på åbent hav i storm. Men en kombination af hurtig reaktion, at vejret blev gunstigt og at bådens position var kendt, gjorde det muligt.