Storbrand i Medemblik, Holland

Der opstod skader for over 20 mio. EUR ved en storbrand hos det hollandske firma Medemblik Yachtservice. Fire vinteropbevaringshaller blev ødelagt ved storbranden – over 100 lystbåde blev totalskadede. Da branden blev opdaget, satte brandvæsenet omgående ind med en stor indsats med flere slukningskøretøjer. Derved kunne man hindre, at ilden bredte sig til det nærliggende værft og flere andre virksomheder. Også de lystbåde, der blev opbevaret i det fri, kunne reddes fra ilden på grund af den massive brug af vand.

Specialister og sagkyndige fra Pantaenius ankom allerede samme formiddag til Medemblik for at få overblik over skaderne. Hal 1 til 3 var brændt helt ned, alle lystbådene heri var totalskadede. I hal 4 kunne mange både heldigvis reddes fra at blive totalskadet. De både, der blev opbevaret udendørs, var blot blevet snavset til med sod. Også en del af de opbevarede master blev berørt.

I alt blev 126 både berørt af storbranden. Heraf var 32 forsikrede igennem Pantaenius. Myndighederne gik ud fra, at der var tale om en påsat brand, men det kunne ikke fastslås med sikkerhed.

Du kan få et gratis tilbud her