Skader på både om vinteren

Vi får sommetider spørgsmålet: Hvorfor have kaskoforsikring på båden om vinteren, når vi ikke sejler i den og den står op land? Men faktisk sker næsten halvdelen af skaderne om vinteren.

Når man ikke sejler i båden og den står på land, kunne man tro, at risikoen for skader er minimal. Men sådan er det ikke. Faktisk vedrører 40 % af de erstatninger, som Pantaenius udbetaler, skader som er sket vinterhalvåret. Når skaderne fra orkanen og stormen som den 28. oktober og den 6. december 2013 ramte Danmark er gjort op, forventes dette tal at være langt højere for vinterhalvåret 2013/2014.

Typiske skader om vinteren

Brandskader er en af de dyre skader om vinteren. Da brand i en glasfiberbåd udvikler sig hurtigt ender brandskader ofte i en totalskade. Men indbrud og tyveri fylder også godt i statistikken. Rent faktisk sker der tyveri fra både om vinteren, som ikke ville ske,  hvis båden lå i vandet. F. eks tyveri af indenbordsmotorer. Og er det en trailerbåd, er den lettere at stjæle, når den står på traileren på land, end når den ligger i vandet.                                                                                                        

Endelig sker der skader, når både vælter i stativet eller bliver påkørt på vinterpladsen. Og endelig er der både som synker eller bliver skadet af vandindtrængning, når de ligger i havnen.

Undgå tab ved tyveri og indbrud

Vi får mange anmeldelser  om indbrud og tyveri fra både, som står på vinterpladsen men sjældent anmeldelser om bådudstyr, som er stjålet, mens man opbevarer det hjemme. Hvis bådens udstyr stjæles, erstatter Pantaenius uden selvrisiko, hvis udstyret stjæles ved indbrud fra et aflåst rum i båden eller fra et andet aflåst rum i f. eks. i hjemmet. Så overvej at tage elektronik, sejl og andet dyrt udstyr hjem. Alt andet lige har udstyret også bedre af vinteropbevaring i f. eks. et tørt kælderrum end i en båd, som let bliver klam og fugtig om vinteren.

Afmonter sejl og rullebom

Der sker skader,  fordi rullegenuaer eller rullestorsejl blæser ud og ødelægges. Ofte sker der også skade på glasfiber eller masteprofilet, når genuaens blafrende agterlig med skødeøjets stålring slår mod dæk, ruf eller mast.

Uanset hvilket selskab man er kaskoforsikret i, er der ikke dækning for skader på et sejl, som blæser ud, hvis skaden på sejlet ikke skyldes en anden dækningsberettiget skade på rig eller båd.

Og det tjener absolut ikke noget formål at have sejl og rullebom monteret på en båd, som står på land med mast .  Tvært imod udgør de en risiko for skader. Et udrullet sejl medfører en stor vindbelastning og kan være årsag til at båden vælter i stativet. Og bommen kan slå ud og skade rig på andre både.

Så det enkle råd er at afmontere  sejl og rullebom om vinteren.

Båden skal stå ordenligt i stativet

Stativet skal være dimensioneret til båden og underlaget i orden. Har du presenning over båden eller står den med mast på øger det vindpresset markant. En høj overbygning med vinterpresenning kan fordoble vindpresset. Det stiller større krav til stativet og underlaget. Bådene er nemmere at håndtere i de mobile bådstativer, som er blevet meget udbredt de senere år. Men som alt andet udstyr skal de mobile stativer bruges med omtanke. Og de mobile stativer, hvis bredde er begrænset af løftevognen, skal ofte suppleres med ekstra sidestøtter for, at større både kan stå sikkert i dem. Og det kan være nødvendigt, at sikre underlaget ved at lægge plader under tværvangerne eller forlænge tværvangerne.

Brand skyldes ofte landstrøm

Problemer med 230 volt er årsag til mange brande. Det kan være en kortslutning, en fejl i installationerne eller en kabelrulle som ikke er rullet ud og som overophedes. Eller en tændt men  glemt arbejdslampe. Undgå at have landstrøm på båden, når det ikke er nødvendigt. I Pantaenius News 2010 bragte vi en artikel om sikkerhed ved landstrøm, hvor Henning Vermouth, indehaver af Marine Elektronik ved Århus, mere detaljeret skrev om sikkerhed ved 230 volt. Du kan finde artiklen i Pantaenius News 2010.