Resterne efter en brand er farligt affald

Forkullede planker, deformerede køle af bly, smeltede glasfiberskrog. Når en båd eller en vinteropbevaringshal er blevet raseret af en brand, er der blot et sørgeligt syn tilbage – og en mængde farligt affald.

For resterne skal bortskaffes korrekt. Glasfiber, metal og træ kræver principielt ikke nogen særbehandling, men efter en brand kan resterne afgive farlige giftstoffer som dioxin, furan, svovl- eller saltsyre.

Nøjagtigt hvordan brandresterne skal bortskaffes, er forskelligt fra land til land, ja selv fra delstat til delstat i Tyskland. Organiseringen af bortskaffelsen skal bådens ejer eller den, der driver vinteropbevaringshallen, hvor bådene blev opbevaret, stå for. Så er man heldig, hvis man er forsikret hos Pantaenius, for som regel indleder den interne skadeafdeling bortskaffelsen for kunderne.

For det meste ankommer eksperterne fra Pantaenius alligevel blandt de første til stedet. De er derfor vant til at organisere hele bortskaffelsen og bjærgningen, også når det ikke kun er deres egne kunders både, der er berørt. De fleste involverede forsikringsselskaber tager også med taknemmelighed imod denne hjælp, for det kræver stor erfaring og specialviden at gennemføre skadeafviklingen efter en brand. Bortskaffelsen af farligt affald kan være ret omfattende og dyr, for først skal affaldet sorteres af den, der bortskaffer affaldet. Derfor er det vigtigt, at bådejerne er opmærksomme på, at omkostningerne dækkes af deres forsikring.

Du kan få et gratis tilbud her