Pantaenius tilbyder gratis gennemgang af forsikringer – Hør om besparelsesmuligheder, og undgå dobbeltforsikring og huller i forsikringsdækningen.

Forsikringskontrakter bør gennemgås regelmæssigt og tilpasses den faktiske situation. Pantaenius tilbyder alle sine kunder og interesserede parter i superyacht-sektoren en gratis gennemgang af deres forsikringssituation og en detaljeret risikovurdering.

Regelmæssigt tjek af forsikringsbeløb står øverst på listen, for alle bådejere vil jo gerne have udbetalt, hvad der svarer til prisen på en tilsvarende båd fra deres forsikringsselskab i tilfælde af totalt havari. Generelt bør ejere undgå en drastisk over- eller underforsikring af deres båd – i deres egen interesse. De skal også vælge deres forsikringsselskab med omhu, dvs. at de bør vælge et selskab, der udbetaler forsikringsbeløbet som et "fast forsikringsbeløb" uden forbehold og indvendinger.

Det vil også være fornuftigt regelmæssigt at se på andre elementer i forsikringen,  f.eks. sejladsområde. Er det stadig det relevante område? Normalt bør sejladsområdet ikke være for stort, da det kan koste ekstra i forsikringspræmie. Sejler du virkelig rundt i hele Europa eller langs hele USA's østkyst? Og modsat, hvis sejladsområdet er for snævert, skal hullerne i forsikringsdækningen lukkes, for ellers påvirker det forsikringsdækningen i tilfælde af, at der bliver brug for den. Lejlighedsvis udlejning af båden er også yderst problematisk, hvis dette ikke er specificeret i forsikringen. Hvis det derimod er kontraktligt specificeret, men aldrig sker i praksis, kan præmien nedsættes! Er der kommet nye kunstværker eller antikviteter om bord? Er joller og vandlegetøj tilstrækkelig forsikret, også dem, der er købt fra ny? Er besætningen tilstrækkelig forsikret? Dækker besætningens syge- og ulykkesforsikring også fritidsaktiviteter? Er der tilstrækkelig dækning for ejeren i tilfælde af arbejdsrelaterede erstatningskrav fra besætningen? Kan overdrevne eller uberettigede krav fra andre parter eller lystbådehavne forsvares tilstrækkeligt i tilfælde af et krav? Er skippers og besætnings sejlererfaring og kvalifikationer tilstrækkelige?

Pantaenius vil afklare alle disse og mange andre spørgsmål vederlagsfrit og uden forpligtelse for alle, der allerede har eller ønsker en bådforsikring. Bare spørg os – vi svarer med fornøjelse.