Opstilling af både på land – vinteropbevaring

Én ting kan vi sikkert alle blive enige om: Både, uanset størrelse og type, hører hjemme i vandet og er alt andet lige bedst at håndtere i deres rette element.

Men der kommer på tidspunkter i alle bådes liv et behov for at blive løftet ud af vandet. Mens de fleste er nogenlunde enige om, hvordan en båd behandles i vandet, så er uenigheden stor, når det drejer sig om opstilling på land. Rundt om i verden ser man et utal af mere eller mindre seriøse løsninger.

Opstilling af både på land – vinteropbevaring  Opstilling af både på land – vinteropbevaring

Skandinaviske sejlere har altid haft tradition for at tage stort set alle både op til 60-70 fod på land om vinteren. Vi har været førende inden for udvikling af systemer til dette brug. Om der vælges stål, aluminium eller træ til fremstilling af stativet er ikke det afgørende, men det har dog vist sig gennem de senere år, at varmgalvaniseret stål er det mest anvendelige, og over 90% af alle fabriksfremstillede stativer i dag er af dette materiale. Levetiden er typisk 15-20 år.

Som grundprincip bør stativet være udformet således, at hovedvægten af båden hviler på stativet og dermed holder dette på plads. Hvis et stativ er korrekt konstrueret og tilpasset, kan udefrakommende påvirkninger som f.eks. vindtryk, ændringer i underlaget (regn/frost) optages af stativet, uden at bådens opstilling bliver ustabil.

Gode råd om valg af Stativ

Følgende tommelfingerregler er nyttige ved valg af stativ:

  • Til sejlbåde bør man sørge for at kølen står så lavt som muligt og undgå unødig opklodsning.
  • Til motorbåde bør man sørge for at understøtningen er langskibs med båden. Tværskibs understøtning af især nyere motorbåde giver et unødvendigt stort punkt-/søjletryk.
  • Vælg et stativ med fast bundramme, dvs. at rammen hvorpå benene er fastgjort hænger sammen og samtidig danner base for kølens placering (motorbådes centerlinie/bund).
  • Længde af stativet bør være min. 1/3 af bådens totallængde, dvs. at en 12 m lang båd bør have et 4 m langt stativ. Bredde på stativet bør være min. bådens totalbredde minus 20%, dvs. at en 4 m bred båd bør have et stativ med min. 3,2 m bredde i bundrammen. Benhøjde bør altid være tilpasset den enkelte båd, således at evt. teleskopudtræk ikke bliver længere end højst nødvendigt. Skråstivere til benene bør være placeret øverst på benene og naturligvis være solidt fastgjort i bundrammen.
  • Ovenstående vil være nemt at forholde sig til for de fleste. Selve dimensioneringen er derimod straks sværere. Her må man forlade sig på producentens erfaring og beregninger.
  • LP-Yacht har erfaring fra mere end 4000 stativer igennem de seneste 25 år og er en af de store aktører i Nordeuropa på området. På www.LP-Yacht.DK finder du en oversigt med over 800 bådtyper og forslag til stativ. Husk altid at gøre opmærksom på eventuelle specielle forhold. Skal der monteres vintertelt eller overdækning med stort vindfang? Står båden specielt udsat, f.eks. direkte mod en åben kyst osv.? Sådanne forhold stiller krav til dimensioneringen.
  • Tilbage er der kun at huske det vigtigste: Sund fornuft = ager som om du ikke er forsikret.