I den kolde tid

”Vi registrerer frostskader hvert eneste år”, fortæller Holger Flindt, leder af skadeafdelingen hos forsikringseksperten Pantaenius. Men alle bådejere kan med få midler beskytte deres både. Hvis man vil bruge penge på en opvarmet hal, kan man gå vinteren i møde med ro i sindet. Man kan dog også vælge at spare pengene ved at træffe de rigtige forholdsregler. Som udgangspunkt har sejlbåde og motorsejlere nemlig ikke problemer med at klare frostvejret.”

Som hovedregel bør både tages op af vandet i områder, hvor vandet kan fryse til. ”Det gælder naturligvis først og fremmest i Nordeuropa. Man sparer penge til vinteropbevaring ved at lade være, men man skal være forberedt på skader”, siger Holger Flindt. Holger Flindt fortæller endda, at man har set flere både, der er sunket på deres liggeplads. Frostskader håndteres meget forskelligt i forsikringsbranchen. Derfor er det vigtigt, at forsikringstageren læser policen grundigt igennem eller spørger forsikringsselskabet til råds. Pengene til vinteropbevaring er under alle omstændigheder givet godt ud.

Indendørs eller udendørs opbevaring? Valget afhænger helt af bådejerens behov. Hvis man gerne vil arbejde meget på båden om vinteren, skal man vælge indendørs opbevaring. Ved arbejde med maling, lak, gelcoat og laminat skal man dog naturligvis også være opmærksom på arbejdstemperaturen. Hvis man bare vil sikre, at båden er godt beskyttet, kan man sagtens vælge opbevaring udendørs.

”Som hovedregel kan man sige, at jo mere tør båden er, jo langsommere ældes den”, fortæller Holger Flindt. Det betyder dog ikke, at man skal lade et varmeapparat køre konstant. ”Apparaterne er ikke beregnet til at køre konstant og er ofte årsag til brande”. Det er vigtigere at sørge for tilstrækkelig ventilation. Ved udendørs opbevaring skal båden desuden overdækkes med en fast presenning i den rigtige størrelse. ”Ejeren skal desuden regelmæssigt se til båden og evt. fjerne sne fra dækket, åbne tilstoppede cockpitafløb, fjerne is, fjerne kondensvand fra sumpen, lufte grundigt ud og efterspænde presenningen”.

Flindt anser især kølevandsdelen for vigtig: ”Motorer med et enkelt kølekredsløb skal tømmes helt for vand. Ved dobbelte kredsløb skal som minimum havvandssiden tømmes for vand, og koncentrationen af frostvæske skal kontrolleres.” Det sidste gælder også motorer med udvendig køling. Andelen af frostvæske skal svare til en temperatur på minus 35 grader. Når man fylder frostvæske på, skal motoren startes, så væsken fordeles i kredsløbet – ellers ender det bare i opsamlingsbeholderen. Det vil altså sige, at frostvæsken skal påfyldes, før båden opbevares for vinteren.

Et andet vigtigt punkt er ifølge Holger Flindt brændstoftankene, især dieseltankene. De skal altid tømmes for vand om vinteren. Især ældre skibe har en afløbshane, der kan bruges til at udtømme det vand, der samler sig på bunden af tanken. ”På moderne serieproducerede sejlbåde er denne normalt undladt, så her er man nødt til at suge vandet ud med en slange”, forklarer Holger Flindt.

Desuden skal med ved sæsonens afslutning i god til skifte til vinterdiesel til minus 40 grader, som man nu kan få hele året på mange tankstationer. Ellers kan paraffinen i dieselolien stivne og stoppe brændstoffiltret.

Det er ofte genstand for diskussion, om brændstoftanken skal tømmes eller fyldes inden vinteropbevaringen. ”Båden har helt klart bedst af, at brændstoffet bliver i tanken”, siger Holger Flindt. ”På den måde kan der ikke dannes brandfarlige gasser eller kondensvand.“ Man skal dog spørge ejeren af vinteropbevaringen først, da mange kun tillader en begrænset mængde brændstof i tankene.

Sidst men ikke mindst skal vandtanke og -slanger tømmes, så de ikke fryser, og slanger og ventiler ødelægges. Det samme gælder for afsaltningsanlæg, hvis det findes ombord.

”Hvis man overholder disse retningslinjer, kan man gå vinteren i møde med ro i sindet og planlægge den kommende sæson uden bekymringer”, siger Holger Flindt.

Klik her for at gå til ”Hvad kan man gøre for at forebygge frostskader?”

Du kan få et gratis tilbud her