Hvordan man oplægger sin superyacht

Ordentlig planlægning er en nødvendighed, når en superyacht skal oplægges, uanset hvor længe den skal tages ud af drift.

Klassificeringsselskaber som Germanische Lloyd eller Det Norske Veritas har indført obligatoriske retningslinjer for kommercielle fartøjer og også for private både. Det er en god idé at følge disse retningslinjer for at beskytte bådens tilstand og værdi.

Klassificeringsselskabernes retningslinjer omfatter bl.a. henstillinger og tips vedrørende sikkerhed, beskyttelse af værdi samt vedligeholdelse af skroget og alle tekniske systemer. I hvor høj grad en båd gøres driftsudygtig, afhænger normalt af, hvor længe fartøjet skal lægges op, og om det er et "varmt" eller "koldt" driftsstop. De supplerende forhold, der skal tages hensyn til, afhænger af faktorer som bådens placering, klimaforhold og dens generelle tilstand.

Hvis der er tale om et "varmt" driftsstop, tages båden ud af drift i en begrænset periode. Det vil sige, at den stadig er bemandet med en lille besætning, som fører tilsyn med de tekniske aktiviteter og er ansvarlig for den nødvendige sikkerhed i henseende til brand, lækager og fortøjning. Under et "varmt" driftsstop er det meget vigtigt, at besætningen sikrer, at den indvendige temperatur og fugtighedsforholdene er konstante for at forebygge kondensdannelse.  Kondensdannelse er ikke godt for hverken det avancerede maskineri, elektronikken eller de komplekse systemer om bord på store både. Båden kan tages relativt hurtigt i brug igen efter et "varmt" driftsstop.

I modsætning hertil nedlukkes næsten alle skibets funktioner ved et "koldt" driftsstop, og normalt indstilles den tekniske drift helt. Båden lægges bogstavelig talt "i en mølpose". Der skal dog tages hensyn til flere forskellige forhold for at undgå, at skibet bliver beskadiget under oplægningen og mister sin forsikringsdækning. Der skal sikres tilstrækkelig udluftning for at forebygge kondensdannelse. Pantaenius' skadesekspert, Holger Flindt, råder også bådejere til at vælge et fortøjningssted, der er under konstant overvågning og kontrol. Desuden bør der regelmæssigt aflægges fysiske besøg på båden under et "koldt" driftsstop for at tjekke, at alt er i orden. 

Flindt kender mange eksempler på skader, der skyldes ukorrekt eller uprofessionel oplægning. "Maskineriet nedlukkes uden nogen form for klargøring, og ofte tømmes tanken ikke for fuelolie. Undertiden bliver kølesystemer og søhaner ikke lukket, hvilket kan føre til lækager og vandindtrængen. Alt det kender jeg flere eksempler på." Derfor tilbyder Pantaenius sine kunder bistand og rådgivning om, hvad der bør gøres, inden en båd lægges op. Ejere og operatører af kommercielle fartøjer bør også kontakte deres klassifikationsselskab for at få de nødvendige klasseretningslinjer.