Bådforsikring fra Pantaenius

"Kan vi ikke bare tegne en bådforsikring med sommerdækning? Vi sejler jo kun i vores båd om sommeren.”

Dette og lignende spørgsmål møder Dirk Hilcken, Sales Operations Manager hos bådforsikringseksperten Pantaenius ofte.

”Folk er slet ikke klar over, hvilke farer der lurer under vinteropbevaringen”, fortæller Hilcken. Faktisk forholder det sig sådan, at 40% af de udbetalte erstatninger hos Pantaenius vedrører skader sket under vinteropbevaringen, hvor storm og brand er årsag til de fleste skader.

Med sine foredrag om de hyppigste årsager til skader informerer Hilcken ofte om de potentielle risici og opfordrer altid sine tilhørere til at nærlæse forsikringsbetingelserne.

”Uvidenhed kan koste mange penge. Det opdager bådejerne desværre ofte først, når skaden er sket”, fortæller skadespecialisten, der alt for ofte oplever at folk simpelthen ikke ved hvad de skal kigge efter, når de sammenligner forskellige tilbud på bådforsikringer.

Hvad indeholder en god bådforsikring?For eksempel ”aftalt forsikringssum”: Selv om nyværdiforsikringen takket være Pantaenius i dag burde være den almindeligt anvendte form for kaskoforsikring, har de fleste bådforsikringsselskaber mere eller mindre skjulte klausuler om at erstatning ydes efter afskrevet værdi.

Ofte forsikres båden for et beløb, altså en forsikringssum, men ved skader kontrolleres det, om der er en væsentlig forskel i forhold til handelsværdien, og ved en totalskade er det ikke den forsikringssum, som man i årevis har betalt præmie af, der kommer til udbetaling – det er derimod kun handelsværdien, som båden havde på skadestidspunktet.

I den forbindelse foretages der fradrag for alder, slitage og vedligeholdelsestilstand. Disse ting er svære at kontrollere ved en totalskade. Men hvad nytter den bedste bådforsikring, hvis der ikke kan genanskaffes en tilsvarende båd? ”Vores kunder skal blot ved et blik på policen kunne se, hvad de kan forvente ved en totalskade. Derfor erstatter vi i Pantaenius med den forsikringssum, som er aftalt i policen. Derved er erstatningen hos os et aftalt beløb”, forklarer Dirk Hilcken.

Et yderligere kardinalpunkt er restværdien, der alt efter forsikring fortolkes meget forskelligt, idet Hilcken kan fortælle: ”Det er vigtigt, at forsikringsbetingelserne kun indeholder fradrag i erstatningen for en restværdi, der faktisk kan opnås”. På den måde kommer det nemlig ikke kun an på den vurderede restværdi, som taksator er kommet frem til, men også en salgsmulighed, der kan dokumenteres - for eksempel et bindende købstilbud. For hvad skal man – uden en båd – med en rig, der ikke passer til nogen anden båd, og derfor er usælgelig?

Et punkt, som Hilcken i sine foredrag igen og igen kommer tilbage til, er udgifterne til bortskaffelse, bjærgning og fjernelse af vrag, som mange ejere ofte slet ikke tænker på. ”Mange bådforsikringstagere tror, at fjernelsen af vraget eller bjærgningen er dækket af ansvarsforsikringen. Men sådan er det ikke altid! Derfor skal dette punkt altid være medtaget i kaskoforsikringen. Det skal være anført separat og ikke være indeholdt i forsikringssummen, og summen skal være af ubegrænset størrelse. Bjærgningsudgiften kan nemlig hurtigt overstige bådens værdi.”

Du kan få et gratis tilbud her