Hv ad gør du hvis det brænder?

Det brænder! Og hvad så? Kaos  - måske panik. Hvor er brandtæppet?  Hvordan fungerer brandslukkeren? Skal jeg forlade båden?

Pantaenius, én af Europas førende specialister i formidling af bådforsikring, giver tips og gode idéer til, hvordan man forbygger brand ombord, og hvordan man minimerer risikoen for skader på mennesker og materiel.

 1.  Ved brand – evakuér omgående folk fra farezonen.
 2. Tilkald hjælp og opgiv oplysninger om båd, besætning, position og hvad årsagen er til nødopkaldet.
 3.  Overvej hvilke fornuftige modforanstaltninger du kan træffe:
  a.
   Forsøg at hindre ilttilførslen, så branden kvæles.
  b.
   Aktiv brandbekæmpelse med fornuftige slukningsmidler.
 4. Det er skipperens pligt at træffe beslutninger om, hvem gør hvad.
 5. Når der ingen alternativer er tilbage – forlad båden.

Uanset størrelse på båden skal der altid være passende brandbekæmpelsesmidler ombord. De skal være hensigtsmæssigt placeret, så alle kan komme til dem.

Pulverslukkere hører til de mest anvendte brandbekæmpelsesmidler, men også CO2 slukkere kan være hensigtsmæssige at have ombord. CO2 slukkere er meget velegnet til bekæmpelse af brand i elektroniske installationer, fordi de ikke efterlader sig rester på omgivelserne.  En pulverslukker efterlader tydelige rester, som er meget svære at fjerne og kan ødelægge elektroniske installationer.

Det er meget vigtigt at have et brandtæppe ved hånden ved pantryet. Dermed har man et effektivt middel til at bekæmpe eksempelvis en fedtbrand. Har du ikke et brandtæppe, kan en bomuldstrøje også bruges, men ALDRIG kunststof.

Yderligere information om brandårsager, forebyggelse og rigtig opførsel ved brand, finder du på www.pantaenius.dk !

Du kan få et gratis tilbud her