Holger Flindt: brandeksperten hos Pantaenius

Når det brænder, så er Holger Flindt på pletten – i mere end en betydning. For lederen af skadeafdelingen hos Pantaenius er ikke kun en anerkendt ekspert, når det drejer sig om brandskader på motor- og sejlbåde. Som chauffør hos det frivillige brandværn i Hamborg har Flindt også altid sin tilkaldealarm med for straks at kunne rykke ud ved brand.

Sin faglige viden har den 43-årige ekspert tilegnet sig ved mange forskellige jobs i løbet af sin karriere. Han begyndte som maskinarbejder, men tog så to år til søs, hvor han sejlede med rederiet Hamburg Süd fra Hamborg. Derefter læste han til ingeniør inden for skibs- og driftsledelse og var så til søs i flere år, bl.a. inden for offshoreindustrien, hvor han arbejde med udlægning af pipelines. Herefter blev han ansat hos et transport- og søforsikringsselskab, hvor han begyndte sin virksomhed som sagkyndig inden for skibsfart, erhvervs- og lystsejlads. Efterhånden har han i 10 år arbejdet som skadeekspert for Pantaenius med  forsikring af lystbåde. Det er en god kombination, for Flindt elsker selv at sejle og kender området ind og ud.

Holger Flindt: brandeksperten hos PantaeniusDet kan derfor ikke undre, at han i sine helt unge dage arbejdede på det tyske redningsselskabs redningsbåd  (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft - DLRG) i den yderste del af Weser. Også hos det frivillige brandværn bliver han igen og igen tilkaldt til specielle opgaver. Som medlem af den specielle indsatsgruppe for skibssikring (SEG-S) under brandvæsenet i Hamborg er han specialuddannet i livredning og overlevelse til søs. Og det betyder, at han i alvorlige tilfælde, hvis der er behov for det, kan blive sat ned på et brændende skib fra en helikopter. At hindre skader på mennesker og materiel synes helt enkelt at ligge i blodet på ham.

Du kan få et gratis tilbud her