Her lurer brandfaren

Elinstallationer: Hovedårsagen til brand om bord findes i elteknikken. Gamle kabler, defekte isoleringer, korrosion eller snavsede kontakter medfører ofte kortslutninger eller øget modstand. Principielt gælder det: Jo ældre båden er, jo større sandsynlighed er der for, at der opstår brand, som skyldes elinstallationen. Desuden er specielt varme og fugtige egne, som Caribien, ikke særligt gunstige for elinstallationer. Kontakterne i elektronikken om bord bør kontrolleres jævnligt og evt. renses. Der findes specielle kontaktsprays, som er særligt velegnede til maritim brug, og som beskytter mod kortslutninger, strømsvigt og korrosion som følge af væde og fugt.

Pantry og kabys: Ofte har motor- og sejlbåde i deres pantry et kardanophængt gaskomfur. Gashanerne bør altid være lukkede, når det ikke er i funktion. Det gælder både lukningen på gasflasken og gashanen i pantryet ved komfuret. Således hindres det, at der strømmer gas ud, også selv om en af lukningerne er defekt. Installation og ombygning af gasinstallationer må kun udføres af en autoriseret virksomhed. Ellers kan man ikke regne med, at forsikringen dækker, hvis der opstår skade. Desuden er brugen af gasinstallationer simpelthen for farlig til at lade en ikkeautoriseret person beskæftige sig hermed. En gaseksplosion kan have dødelige følger. Endnu et godt råd: Lad en fagmand gennemgå gasinstallationen hvert andet år.

Maskininstallation: Der en risiko forbundet med især både med benzindrevet indenbordsmotor. Da benzin er et flygtigt brændstof, kan der dannes gasser, som er nemt antændelige. Derfor er tilførslen af frisk luft via ventilationssystemer, indblæsningen, meget vigtig. Ellers kan der ved start af motoren ske antændelse af benzindampene. Man bør derfor jævnligt kontrollere, at blæserne fungerer.

Varmeanlæg og ventilatorer: Varmeanlæg kan på mange måder være årsag til brand. Således kan for eksempel olietøj eller sejlsække, der uagtsomt lægges foran en indblæsning, forårsage smelteskader. Et knæk på en ventilationsslange medfører ikke sjældent ophobning af varm luft, der giver anledning til brandfare, for som regel er ventilationsslangerne kun lavet af pap, der er dækket af aluminium. Desuden udgør udstødningsslanger en stor risiko, da de bliver meget varme. Kabelbindere og strips, kan smelte og medføre kortslutning. Derfor bør monteringen foretages af en fagmand. Også varmeblæsere bør man være forsigtig med, da de åbne glødetråde ofte har medført brand.

Ildspåsættelse: Sørgeligt, men sandt – ildspåsættelse er stadig en meget hyppig årsag til brand. Ikke sjældent er gerningsmændene blot ude på at ødelægge og vandalisere, men ofte er der også tale om forsikringssvindel. Pantaenius går ud fra, at ejeren på en eller anden måde er forsætligt involveret i 10-12 % af brande, hvor der opstår totalskade. I økonomisk dårlige tider stiger andelen endog til 15-20 %.