Forsikringer er chefens ansvar

Man siger, at bådejere elsker deres båd højere end deres kone, men når det handler om forsikringer, ser det ud til, at de foretrækker at overlade denne opgave til alle andre end sig selv. Ejeren er kun interesseret i slutprisen og går ud fra, at skipperen, skibsmægleren, advokaten, sekretæren eller en professionel yacht management tager sig af "det, der står med småt". Men denne mangel på interesse for bådforsikringer kan føre til uforudsigelige skadeserstatninger for ejeren selv. Ejerne prioriterer i første omgang ofte at beskytte deres aktiver (kaskoforsikring), og først derefter kommer deres egne personlige risici. Det er vigtigt at se på de ansvarsmæssige aspekter af denne sportsgren, da den økonomiske risiko kan være betydeligt større end bådens værdi.

Hvis en båd f.eks. har en besætning om bord, kan ejeren gøres personligt ansvarlig for besætningens velbefindende. For både, der sejler under engelsk flag ("red ensign"), er det obligatorisk at have en arbejdsgiverforsikring med en forsikringssum på mindst 5 mio. GBP pr. besætningsmedlem. Dette gælder også for sæsonarbejdere og/eller dæksmænd. Det spørgsmål, der ofte opstår, er, hvornår en person betragtes som ansat. Et besætningsmedlem behøver ikke altid have en skriftlig arbejdskontrakt for at være omfattet af arbejdsgiverens ansvar. For at gøre det hele endnu mere kompliceret skal ejeren også være klar over, at beskyttelsen af besætningsmedlemmerne varierer alt efter deres nationalitet. For amerikanske besætningsmedlemmer findes der forskellige forsikringskoncepter, og man skal være klar over, at erstatninger i USA (i henhold til den amerikanske lov Jones Act) kan være højere, end de normalt er i Europa. Det er derfor yderst vigtigt at vurdere risikoen ordentligt og købe den rette forsikring samt at have det rette forsikringsniveau, når det drejer sig om ansvarsforsikring for besætninger. Bådejere rådes derfor til at kontakte et professionelt bådforsikringsselskab som Pantaenius for at få afklaret dette komplicerede spørgsmål.

Hvis f.eks. en tredjemand (f.eks. professionelle yacht management-selskaber eller lystbådehavne) ønsker at blive opført som medforsikret i en bådejers forsikring, er den forsikringsmæssige situation en helt anden. Hvis man f.eks. tager yacht managers, er der mange grunde til at opføre dem i forsikringen, da de kan blive opfattet som en anden "skipper" i land og derfor gøres ansvarlige for deres aktiviteter i forbindelse med båden. Da de på den anden side er professionelle underkontrahenter, bør de normalt have deres egen forsikring, og disse omkostninger skal ikke afholdes af bådejeren. Endelig skal ejeren sørge for, at de fejl, der begås af de professionelle yacht managers, ikke forringer hans egen forsikringsdækning. Denne såkaldte Manager's Non-Liability-klausul (managerens manglende tilregnelse) er en ubetinget nødvendighed for ejeren og bør indføres i forsikringen.

Et andet vigtigt punkt er "Waiver of subrogation" (afkald på indtrædelsesret). Bådejere skal være meget forsigtige med at tiltræde en sådan klausul, da de derved risikerer at miste deres forsikringsdækning, hvis de ikke informerer deres forsikringspartner om det. Måske er du ikke helt klar over, hvad det er for noget? En Waiver of Subrogation er en klausul, som værftet kan bruge til at overføre sit eget ansvar til kunden. Værftet påtager sig med andre ord ikke noget ansvar for båden, så længe den ligger på værftets område (medmindre der er tale om grov uagtsomhed og/eller en forsætlig handling fra værftets side). Ofte kan værftets forsikring ikke dække vore dages dyre superyachter. Derfor beskytter værftet sig selv ved at kræve, at ejeren indfører Waiver of subrogation i sin forsikring. Hos Pantaenius beregnes denne form for påtegning fra sag til sag og afhænger af bådens liggetid, istandsættelsens omfang, værftets professionalisme og selve indholdet af denne Waiver of subrogation. Omkostningerne varierer fra ingenting til 0,1 % af forsikringssummen. Det kan komme som en ubehagelig overraskelse for bådejeren, at disse omkostninger oftest er skjulte og først viser sig, efter at aftalen om istandsættelse er underskrevet. Derfor bør ejerne få bekræftet omkostningerne hos deres forsikringsselskab, før de iværksætter en reparation. Endelig anbefaler vi kraftigt, at du informerer dit forsikringsselskab, før du underskriver en Waiver of subrogation, fordi den forsikrede ved at underskrive et sådant afkald ophæver assurandørens regresret over for værftet.

Til sidst et godt råd: Vær selektiv med, hvem du beder om at give dig et forsikringstilbud. Den enkle regel er, at jo færre parter der er involveret i en tilbudsproces mellem ejeren og forsikringspartneren (skibsmægler eller agent), jo bedre bliver prisen. Bådindustrien har en tendens til at opkræve provision, hvis en potentiel forsikringskunde henvises til en forsikringsagent. I USA er dette forbudt, men i Europa er det lovligt, og derfor ender en del af din præmie i andre menneskers lommer.