Pantaenius Ulykkesforsikring

Pantaenius ulykkesforsikring dækker de økonomiske konsekvenser fra ulykker, som resulterer i permanent invaliditet eller død.

Denne forsikring dækker dig som ejer, din besætning, og ombordværende gæster. Dækningen gælder ulykker i forbindelse med brug af din egen båd såvel som en chartret båd. Desuden er det uden betydning for dækningen, om ulykken sker til søs, i havnen, eller f.eks. under reparation.

Pantaenius Ulykkesforsikring

Her følger en oversigt over de vigtigste fordele ved Pantaenius passager-ulykkesforsikring:

Vandsportsaktiviteter
Forsikringen dækker død og invaliditet, som følge af vandsportsaktiviteter, inklusiv en række skadestilfælde, som ikke er dækket af generelle ulykkesforsikringer.

Eftersøgnings- og redningsaktioner
Nødvendige udgifter til eftersøgnings- og redningsomkostninger samt ambulancetransport er dækket med op til DKK 400.000..

Akut lægebehandling
Udgifter til nødvendig lægebehandling i udlandet dækkes fra DKK 370 til DKK 370.000 (op til DKK 740.000 uden for Europa).

Hjemtransport
Udgifter til nødvendig hjemtransport af båden som følge af en ulykke ved brug af båden dækkes med op til DKK 75.000.

Dækning af skipper, mandskab og gæster
Skipper, mandskab og gæster er forsikret ved privat brug af fartøjet, joller og vandsportsudstyr – også ved kapsejladser, ophold på land i op til 48 timer, arbejde på fartøjet under vinteropbevaring samt ved søsætning og optagning af fartøjet.

Har du yderligere spørgsmål om Pantaenius passager-ulykkesforsikring, så kontakt venligst vore salgsmedarbejdere.