Pantaenius Totalskadeforsikring

Denne forsikring dækker totalskade på din båd som følge af ulykke, kollision, grundstødning, brand, lynnedslag, force majeure eller tyveri.

Påhængsmotorer og indregistrerede trailere er medforsikret mod totalskade, når der er på policen er angivet separat dækningssum for dem. Omkostninger til bjærgning, bortskaffelse af vrag og fjernelse af affald er dækket uden fastlagt maksimum,  dvs. ud over den aftalte forsikringssum (fast sum).

Totalskadeforsikring

Pantaenius totalskadeforsikring er en fornuftig dækning for dig, når du ønsker, at din båd er dækket i den værst tænkelige situation. Delskader på båd, udenbords motorer eller trailere er ikke dækket.

Har du yderligere spørgsmål til Pantaenius totalskadeforsikring, beder vi dig kontakte salgsafdelingen.