Pantaenius Kaskoforsikring

Pantaenius kaskoforsikring dækker totalskade og delskade på dit lystfartøj.

Som specialister i lystfartøjsforsikringer yder vi den bedste rådgivning igennem hele processen, ikke blot når forsikringen oprettes, men under hele forløbet fra tilbud til skade. Vi er ved din side med vor ekspertise under hele skadesprocessen. Vi har et omfattende netværk af taksatorer, reparatører og mere end 40 års erfaring – også med komplicerede skader.

Pantaenius Kaskoforsikring

Her er nogle vigtige fordele ved Pantaenius kaskoforsikring: 

Troværdig All-round dækning mod All Risk
Den forsikrede båd er dækket mod All Risk i dækningsperioden.Inklusiv skader, som resultat af tyveri, brand, force majeure, synkning, pludselig vandindtrængning, grundstødning, kollision eller pirateri.

Pantaenius Kaskoforsikring Fast forsikringssum

Fast forsikringssum
Din båd er totalskadet og skal erstattes? Pantaenius har indført begrebet fast sum i bådforsikringer. Det betyder, at der hos Pantaenius aftales en fast forsikringssum, som udbetales uden fradrag for alder og ikke til dagsværdi som i mange andre bådforsikringer.

Pantaenius Kaskoforsikring Selvrisiko

Selvrisiko
Ved totalskade, brand, transportskade, lynnedslag eller indbrud beregnes ingen selvrisiko. Heller ikke hvis et fortøjet eller forankret fartøj påsejles af et andet fartøj, som er skyld i kollisionen.

Pantaenius Kaskoforsikring Nyt for gammelt

Nyt for gammelt
Din båd er beskadiget og har brug for nye reservedele for at blive repareret? Delskader dækkes op til den faste forsikringssum. Dele, der er ødelagt ved skaden, erstattes af nye dele, uden fradrag for alder eller slid.

Pantaenius Kaskoforsikring Sejladsområde

Sejladsområde
En individuel tilpasning af sejladsområdet er som regel altid muligt. Midlertidige og ikke planlagte overskridelser er dækket, men skal meddeles Pantaenius hurtigst muligt.

Pantaenius Kaskoforsikring Omkostninger ved bjærgning

Bjergning og bortskaffelse af vrag
Pantaenius dækker rimelige omkostninger til bjærgning, uanset om bjærgningen fører til det ønskede resultat eller ej. Omkostninger til bortskaffelse af vrag er dækket – også hvis disse overstiger bådens forsikringssum.

Pantaenius Kaskoforsikring Grundstødning og kollision

Grundstødning og kollision
Skader, som skyldes grundstødning eller kollision med faste eller flydende genstande, er dækket. Det gælder også skader på skrue og ror.

Pantaenius Kaskoforsikring Kapsejlads

Kapsejlads
Deltager du i kapsejlads og har brug for forsikringsdækning? Hos Pantaenius er kapsejlads en del af standarddækningen i ansvarsforsikringen.

Inventar og udstyr
Inventar og udstyr, der er passende fastgjort til båden, er medforsikret. Dette gælder også, hvis inventar og udstyr opbevares særskilt ved vinteropbevaring.

Pantaenius Kaskoforsikring Evakuering af båden

Evakuering af båd
Båden betragtes som sunken, hvis det på grund af livsfare er nødvendigt at forlade båden, og den ikke genfindes indenfor 3 måneder.

Pantaenius Kaskoforsikring Motorklausul

Motorklausul
Det er muligt at tegne udvidet forsikringsdækning for fabriksnye motorer i op til 5 år fra købsdatoen.

Konstruktions- og materialefejl
Skader, som følge af fejlkonstruktion, materialefejl eller slitage ved almindelig brug, er fuldt dækket i tilfælde af en dækningsberettiget skade. Kun skader på de defekte dele er undtaget.

Pantaenius Kaskoforsikring Grundstødning

Inspektionsomkostninger
Hvis din båd går på grund, dækker Pantaenius omkostninger til inspektion efter grundstødning uden selvrisiko.

Pantaenius Kaskoforsikring Manglende sødygtighed

Manglende sødygtighed
Vi har ingen undtagelse for manglende sødygtighed.

Pantaenius Kaskoforsikring Forlis og vandindtrængning

Synkning og vandindtrængning
Alle skader, også skader på maskindele, er dækket ved synkning og vandindtrængning.

Søassistance
I nødstilfælde kan du få dækket assistance til nærmeste værft, levering af brændstof, olie, batterier og reservedele. Pantaenius dækker omkostningerne med op til DKK 75.000,-. Dog ikke udgifter til materialer og reservedele.

Transport og oplægning
Transport af båden på trailer over land, samt på flod og færge, er dækket i sejladsområdet indenfor Europa, såfremt transportmidlet er egnet, og båden er forsvarligt lastet og sikret. Vinteroplægning og oplægning på værft ved reparationer er automatisk medforsikret.

Indkvartering og hjemrejse
Nødvendige udgifter til indkvartering og hjemrejse for kaptajn/skipper, mandskab og gæster er dækket med op til DKK 40.000, såfremt fartøjet vurderes ubeboelig af en vurderingsmand ved en skade under en tursejlads.