Ansvarsforsikring fra Pantaenius

Ansvarsforsikring dækker skader som ejer, gæster eller besætning forårsager over for tredjepart i forbindelse med anvendelse af fartøjet, inklusive kollision og aktiviteter ved båden/vandsport/dykning.

Pantaenius Ansvarsforsikring

Pantaenius ansvarsforsikring dækker ikke blot reparation af skaderne, men bistår ved afvisning af uberettigede krav. Forsikringen tegnes af ejer og dækker ham, skipper og besætning, world wide. Denne forsikring dækker skade på personer, ejendom og aktiver.

Pantaenius Ansvarsforsikring Redningsaktion

Redningsaktion
Hvis du ved et uheld kommer til at aktivere ét af dine redningssystemer, f.eks. EPIRB, GMDSS, vil Pantaenius godtgøre omkostningerne ved en eftersøgningsog redningsaktion.

Pantaenius Ansvarsforsikring Konfiskeret yacht

Konfiskeret yacht
Hvis din båd beslaglægges af myndighederne som sikkerhed for et erstatningskrav, dækker Pantaenius et sikkerhedsdepositum på op til DKK 750.000.

Pantaenius Ansvarsforsikring Skipperansvar

Skipperansvar
Har du allerede tegnet en ansvarsforsikring hos Pantaenius, er du automatisk ansvarsforsikret som skipper på en chartret båd.

Pantaenius Ansvarsforsikring Kapsejlads

Kapsejlads
Deltager du i kapsejlads og har brug for forsikringsdækning? Hos Pantaenius er kapsejlads en del af standarddækningen i ansvarsforsikringen.

Pantaenius Ansvarsforsikring Brug af ekstraudstyr til båden

Brug af ekstraudstyr til båden
Er en jolle eller et surfbræt medforsikret? Skader opstået ifbm. brug af ekstraudstyret er dækket.

Pantaenius Ansvarsforsikring Dækningsomfang

Dækningsomfang
Person- og tingskader er dækket.

Pantaenius Ansvarsforsikring Uberettigede krav fra modpart

Uberettigede krav fra modpart
Ansvarsforsikringen dækker afvisning af uberettigede krav.

Pantaenius Ansvarsforsikring Krav mod besætning og gæster

Krav mod besætning og gæster
Krav fra besætningsmedlemmer f.eks mod skipper eller besætningsmedlemmerne hinanden imellem er dækket.

Pantaenius Ansvarsforsikring Miljøskader

Miljøskader
Følgeskader af eksempelvis forurening af havvand eller grundvand er dækket.

Pantaenius Ansvarsforsikring Worldwide forsikringsdækning

Worldwide forsikringsdækning
Pantaenius ansvarsforsikring gælder worldwide, hvis ikke andet er anført i policen.

Har du yderligere spørgsmål til Pantaenius ansvarsforsikring, beder vi dig kontakte salgsafdelingen.